Welkom bij Thuiszorg Joost Ontzorgt! 

De organisatie voor PASSENDE ZORG en PRETTIG werk in de thuiszorg. Wij zijn een landelijke organisatie die wijkteams door het land wil oprichten. Wij starten in de regio Rotterdam en daarna in Den Haag, Utrecht en Gooi en Eemland en de de Utrechtse Heuvelrug.

Wij willen de zorgvisie van Joost Nauta voortzetten waarin eigen regie en de beleving van de zorgontvanger centraal staat. Voor zorgverleners staat werkgeluk door zelfstandigheid, deskundigheidsbevordering en volledige ondersteuning op het administratieve proces centraal.

Voor zowel zorgontvangers en zorgverleners streven wij naar een duurzame relatie tussen zorgontvangers en vaste zorgverleners. Voor mantelzorgers en informele zorgverleners streven we naar ondersteuning op het gebied van kennis delen met elkaar, vaardigheidstraining en hulp op afstand. Tot slot, willen we het hele proces ondersteunen met e Health oplossingen, innovatieve techniek en alternatieve financierings mogelijkheden voor zorg en welzijns diensten die buiten het vergoedingsstelsel van de overheid valt.

Momenteel zijn wij gericht op de zorgverzekeringswet gefinancierde zorg. Voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) EN WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zorg zoeken wij nog naar goede mogelijkheden voor financiering. Zodra dit geregeld is zullen wij dit bekend maken via de nieuwsbrief en deze website.

Kortom, wij willen alle belanghebbende ontzorgen in het zorgproces thuis, want het kan anders met Joost ontzorgt de andere thuiszorg!

LOGO JOOST ONTZORGT
Dit is het ''Joost Ontzorgt'' Logo. Wij vernieuwen de zorg net als de ''Cobra'' beweging in de jaren '50 die de kunst in Nederland vernieuwde en veranderde. Geinspireerd door mijn naam maar gevuld met elementen die verwijzen naar wijsheid, vernieuwing en onderscheidend in kleur tussen het grijs van de zorgwereld. De zorg moet totaal anders de komende 30 jaar. Dit logo draagt dit uit met dank aan Bouba Dola.
%d bloggers liken dit: